Informacja dla Klientów BS Gąsocin

Szanowni Państwo, drodzy Klienci

          Miło nam poinformować Państwa, że w dniu 20.10.2017r Krajowy Rejestr Sądowy dokonał wpisu łączącego Bank Spółdzielczy w Gąsocinie z Bankiem Spółdzielczym w Raciążu. Od tej pory na bazie BS Gąsocin powstał Oddział Banku Spółdzielczego w Raciążu, a podległe mu Punkty Kasowe stały się Punktami Kasowymi Banku Spółdzielczego w Raciążu. Zgodnie z art. 100 Prawa Spółdzielczego "Członkowie, którzy w chwili połączenia należeli do spółdzielni przejmowanej, stają się członkami spółdzielni przejmującej". Natomiast zgodnie z art. 101 ustawy "Wskutek połączenia majątek spółdzielni przejętej przechodzi na spółdzielnię przejmującą, a wierzyciele i dłużnicy pierwszej stają się wierzycielami i dłużnikami drugiej". Oznacza to, że od tej chwili Klienci BS Gąsocin stali się Klientami Banku Spółdzielczego w Raciążu. Witamy wśród naszych Klientów.

         Informujemy, iż do dnia 17.11.2017r ofertą właściwą dla Klientów Oddziału w Gąsocinie oraz Punktów Kasowych w Ojrzeniu i Sońsku, jest oferta produktowa przygotowana dla Państwa przez BS Gąsocin. Oznacza to, że do tego dnia nie ulegnie również zmianie obowiązująca w tym Banku "Tabela opłat i prowizji" oraz "Tabela oprocentowania". W weekend (od godzin popołudniowych dnia 17.11.17r do godzin wieczornych dnia 19.11.17r) nastąpi proces łączenia systemów informatycznych oraz systemów bankowości internetowej. W związku z tym, iż proces ten nie należy do najprostszych, w tych dniach nie będzie możliwe korzystanie z systemu bankowości internetowej oraz mogą wystąpić trudności w obsłudze kart płatniczych. Prosimy o załatwienie wszystkich spraw bankowych (przelewy, wpłata/wypłata gotówki) przed lub po tym weekendzie. Z góry przepraszamy za utrudnienia.

          W najbliższym czasie wszystkim Klientom korzystającym z bankowości internetowej zostaną dostarczone nowe środki identyfikacji do nowej bankowości internetowej (loginy) oraz Klientom biznesowym, w tym urzędom współpracującym, nowe karty kryptograficzne lub inne narzędzia autoryzacyjne.  

          Od dnia 20 listopada 2017r tj. po połączeniu systemów informatycznych, oferta produktowa zostanie ujednolicona. Obecnie trwają prace nad dopasowaniem bieżącej oferty BS Gąsocin do oferty BS Raciąż. Od tego dnia oprócz standardowej oferty znajdującej się w każdym banku będą Państwo mieli możliwość korzystania ze wszystkich nowości jakie w ostatnim okresie wprowadziliśmy tj: z nowoczesnej bankowości internetowej i mobilnej, usługi SMS-Bank, mobilnych płatności smartfonem, płatności internetowych Paybynet, przelewów natychmiastowych Express Elixir, bankowość dla najmłodszych Novum-13 oraz wielu innych. Prosimy w miarę możliwości oraz czasu zapoznać się poprzez naszą nową stronę internetową z ofertą Banku.

          Dziękujemy Państwu za zaufanie którym nas obdarzyliście w momencie wyboru banku do połączenia. Mamy nadzieję na dalszą miłą i owocną współpracę. Zachęcamy do korzystania z naszej strony internetowej, tu będziemy zamieszczać wszelkie aktualne informację na temat procesu integracji obu banków.

Zobacz także

Komunikaty

Informacje dla klientów w związku z epidemią

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo: zostań w domu i korzystaj z banku przy pomocy elektronicznych kanałów dostępu.

więcej