"Biała lista" podatników VAT

Informujemy, iż od 1 września 2019 r. Ministerstwo Finansów udostępniło białą listę podatników VAT, która zastąpiła dotychczas funkcjonujące wykazy podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. W wykazie znajdą się m.in. numery rachunków bankowych zgłoszone w urzędzie skarbowym (w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS) bądź za pośrednictwem CEIDG (w przypadku osób fizycznych i spółek tych osób).

Biała lista ma umożliwić podatnikom weryfikację statusu kontrahentów i ułatwić dochowanie należytej staranności w zakresie rozliczeń z kontrahentami.

Zgodnie z Ustawą podatnicy powinni weryfikować, czy rachunek ich kontrahenta, na który przelewają środki jest na białej liście. Dotyczy to transakcji o wartości większej niż 15 tys. zł. Jeśli tego rachunku nie ma w wykazie, to po 1 stycznia 2020r. może to oznaczać konsekwencje prawne dla wpłacającego. Możliwe konsekwencje, w zależności od sytuacji, to:

  • ograniczenie możliwości zaliczenia takiej płatności do kosztów uzyskania przychodu
  • odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe kontrahenta, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji

Ryzyko i odpowiedzialność za weryfikację, czy rachunek odbiorcy znajduje się na białej liście, ponosi podmiot (podatnik) dokonujący płatności. 

Białą listę, a także szczegóły dotyczące sposobu jej działania i skutków wykorzystywania, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Więcej na temat białej listy znajdziecie Państwo pod adresem https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/biala-lista-podatnikow-vat-nowe-narzedzie-do-sprawdzania-kontrahentow

Bezpośredni link do wyszukiwarki podatników VAT znajduje się pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

 

Zespół Obsługi Klienta

Zobacz także

Komunikaty

Informacje dla klientów w związku z epidemią

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo: zostań w domu i korzystaj z banku przy pomocy elektronicznych kanałów dostępu.

więcej